Innovationer av Bröderna
 

QuadroFonoGrafen <-klicka

Bröderna experimenterade tidigt med stereo och quadrofoni. Vi i Föreningen Bröderna Dobermanns vänner har hittat och återställt ett antal fonografrullar med åtföljande instruktioner för hur dessa skall placeras ut i rummet för att uppnå stereo- och quadrofonieffekter. Genom en noggrann placering fasas också störningar ut från ljudbilden vilket ger ett rent och klart ljud som inte överträffades förrän den digitala tekniken slog igenom.

 

Dobrogitarr och slideteknik

Bröderna Dobermann var tidigt i sin karriär mest kända för sina religösa sånger. Exempel på detta är t ex ”När en kravvler fram i vaala”(se diskografi). Under brödernas "mindre religösa" muciserande kan noteras en mycket tidig användning av en dobro-liknande gitarr av plåt på vilken bröderna utvecklade en banbrytande teknik senare kallad "slide". Valet av material var naturligt då en viss slagtålighet krävdes. Speltekniken kom sannolikt till då bröderna ogärna släppte taget om flaskan.

 

Fyllhund

Det finns flera exempel på hur hundar kan tränas till t.ex ledhundar och t.o.m läras att varna sin husse eller matte som lider av epilepsi eller sockersjuka innan ett anfall inträffar eller innan blodsockerhalten i blodet blir för låg. Bröderna tränade i mitten av 50-talet upp ett antal s.k "fyllhundar" som genom att skälla "varnade" sin festande husse eller matte när alkoholhalten i blodet sjönk under en viss för festandet optimal nivå. Under en period experimenterade de även med att ha en kompletterande hund som varnade när promillehalten började bli farligt hög. Just denna kombination ledde ofta till ett evigt skällande in på småtimmarna och ibland uppstod slagsmål mellan hundarna. Senare kom bröderna på att den sist nämnda hunden inte behövdes eftersom deras fru uppfyllde denna funktion minst lika bra - d.v.s ständigt gå klädd i päls och skälla på bröderna när de drack.