Diskografi
   

Inledning: denna diskografi gör inte på något sätt anspråk på att vara komplett. Eftersom Brödernas produktion av material är så omfångsrik och omspänner en så lång tidsperiod så är det i det närmaste ogörligt att åstadkomma en komplett listning av alla deras verk. Mycket är sannolikt fortfarande okänt eftersom vi i föreningen ständigt upptäcker nytt material och nya sidor av brödernas skapande. Bland nedan redovisade inspelningar finns både officiella utgivningar och sk. bootlegs. Namnet bootlegs kommer för övrigt från en av brödernas scennamn under USA-turnéerna – ”Bothlegs Olsen”

 

"Nu är det nock med den vehôggen stören"
Under sommaren 2002 dök denna singeln upp i CD-format.
Innan denna visa för första gången gavs ut som fonografinspelning var Bröderna Dobermann mest kända för sin religiösa repertoar. Denna inspelning är ett exempel på en mer okänd sida av deras musikalitet. Det finns dokumenterat att bröderna hade vissa alkoholproblem som medförde att de under dryckesperioderna frångick den religösa repertoaren och istället framförde visor av det mer burleska slaget. Någon har hävdat att den egenartade dialekt som hörs här och som karaktäriseras av en viss släpighet och otydlighet skulle ha orsakats av ett mångårigt spritmissbruk och berusning i samband med inspelningarna. Då samma dialekt även kan höras på inspelningar av de religiösa sångerna så får den teorin anses vara vederlagd.
"Nu är det nock med den vehôggen stören" är en protestsång mot unionsupplösningen och är en viktig grundsten till olika proteströrelser med musik som ett viktigt kampverktyg bl a 1970-talets proggrörelse.

Lyssna på "Nu är det nock..."

[ Download ]

 

 

"Älgko med kalv"
- hösten 2002.
Redan på 1950-talet spelade James ”SugarBoy” Crawford and the Cane Cutters in en sång med titeln ”Jockomo”. The Dixie Cups gjorde sången populär med sin inspelning från 1965. Den hade då fått titeln ”Iko Iko”. Under senare år har det framkommit att James Crawford tillbringade de första åren av femtiotalet i Östmark, i gränstrakterna mot Norge. Han följde upp en tidigare resa av en av bluesmusikens mer kända nedtecknare Alan Lomax som under tidigt 30-tal dokumenterade musik som utövades av spelmän från trakten. Det har visat sig att den numer välkända sången har sitt ursprung i en av Bröderna Dobermanns visor som var mycket populär under sent 40-tal och tidigt 50-tal i trakterna kring Getmôssen.
Att den kända sången ”Iko Iko” utan tvivel är ett plagiat av brödernas visa verkade inte ha berört dem närmare – när detta påpekades för dem lär deras enda kommentar ha varit: ”Ja, ja dä gär fell ittna, ve har se mang takker beeter å förrästen se ha ve sjôlv stôlenn tå Oskar i Kjippa som brukt å speel den redan på trettitaal”.

 

"Trôdd jä va klar men jä hadd härrta kvar"
– våren 2003.
Denna fullängds-CD innehåller några av de mer stilbildande inspelningarna från brödernas omfångsrika produktion. Bl a kan nämnas:

 

 

Abbôr te knea - Steve Miller Band gjorde den känd på 80-talet med titeln "Abracadabra". Steve Miller hade lärt sig melodin från sin farfar storbandsledaren Glenn Miller som på 40- talet flitigt jammade med "Mostly Goats" under deras första USA-turné. Bröderna hjäpte Miller med arrangemangen till bl a "In the mood", "Chattanoga Choo Choo" och "American Patrol".

Jaktmarker å sprattelvatten - "King Creole" skrevs för Elvis av bröderna under deras mest kända pseudonymer Jerry Leiber och Mike Stoller. Detta är en demoinspelning som de själva gjorde innan texten översattes. Under denna tid i USA grundade de Sun Records och skapade det berömda Nashwille soundet.

Fôlkonn knehunn - efter att offentligt ha hånat den berömda popduon Simon and Garfunkle och kallat dem "pôppduon Simon å Gôrfinkel" fick bröderna avtjäna ett kortare fängelsestraff. Under en av Johnny Cashs turnéer i amerikanska fängelser fick bröderna chansen att framföra "Fôlkonn knehunn" som Johnny Cash sedan gjorde till sin egen "Folsom Prison Blues".

Jä står stött - den mest kända versionen av denna är Dion and the Belmonts "Runaround Sue". Under brödernas andra USA-turné turnerade de tillsammans med The Belmonts. De skänkte låten till Dion som gjorde den världskänd. Om man lyssnar på den här inspelningen baklänges så hörs tydligt att Göran Dobermann säger "För i helvet Gördis, du sitter på katta.

När en kravvler fram i vaala - är ett exempel från brödernas sk religösa repertoar. Filosofer vid all världens lärosäten har förgäves försökt förstå och uttolka den fulla betydelsen av att bli ”sittnes i en vehög”.

Lyssna på "När en kravvler fram i vaala"

[ Download ]

 

"Baar å Bränn”
- sommaren 2004.
Denna utgåva är en nyutgivning av en LP som gavs ut av Joapple Records Ltd i London 1964. Av särskilt intresse är:

 

På en månda – Alan Lomax, känd amerikansk nedtecknare av bluesmusiken träffade vid en resa till Östmark på tidigt 1930-talet bröderna. Det första mötet sägs ha skett när Lomax fick problem med sin bil och tvingades gå fram till närmaste hus som råkade vara Getmôssen. Bröderna arbetade i potatislandet och sjöng en arbetssång under tiden – ”Jä sätter sättjoâppel ifrå môran å te kväll, ja jä sätter sättjoâppel ifrå meöran å te kväll å ôm jä slapp å sätt joâppel se vôr jä lika säll.” Lomax tillbringade resten av den sommaren på Getmôssen och det är okänt hur mycket material han senare tog med sig tillbaka till Missisippideltat. Åtminstone ”På en månda” spelades senare in av Leadbelly med titeln ”On a Monday”.

En rektti kär – här har bröderna experimenterat med att använda djur vid inspelningarna. I mellanpartiet kan man höra tjädertuppen ”Sven-Åke” som gör en virtuos insats.

Lyssna på "En rektti kär"

[ Download ]

Baar å Bränn - LP:ns titellåt är ännu ett exempel på ett fruktsamt samarbete med andra världskända artister. Under tidigt 1960-tal samarbetade bröderna mycket med Brian Wilson – The Beach Boys kompositör och arrangör. Bröderna sätt att arrangera imponerade på Wilson som gjorde flera resor till Getmôssen där han bl a studerade brödernas sätt att arrangera sångstämmorna.

 

”Där äljaan kommer ifrå”
– hösten 2004.
Denna CD-singeln ”för små öron” visar ännu ett exempel av brödernas mångsidighet. Bröderna var inititaivtagare till ”Farbror Svens” populära radioprogram ”Barnens brevlåda” i mitten av 1920-talet och senare har de bl a samarbetat med Gullan Bornemark, Mora Träsk och Trazan och Banarne.

Lyssna på "Där äljaan kommer ifrå"

[ Download ]

 

”All bätterbeetan på e Skiiv - samlingsCD"
– hösten 2004.
Denna samlingsCD innehåller alla låtar från "Trôdd jä va klar men jä hadd härrta kvar" och "Baar å Bränn". Och dessutom singeln "Där äljaan kommer ifrå".

 

”Motti motti - Nu är det nock med den vehôggen stören - remix"
– hösten 2005.
En nyutgivning av en gammal tidigare helt okänd singel. Vi i föreningen har ännu inte lyckats spåra dess ursprung. Några få exemplar fanns tillgängliga i samband med premiären av filmen "Bröderna Dobermann - Filmen om musikhistoriens bäst bevarade hemlighet".

Lyssna på "Nu är det nock....remix"

 

”Jul på môssen - Blue Christmas"
– julveckan 2005.
Detta är ett mycket unikt material som vi är mycket glada att ha återfunnit. Bröderna spelade 1962 in en julsingel som skickades som en julhälsning till vänner och bekanta - både inom och utom branschen. Denn idé plockades senare upp av The Beatles som mellan 1963- 1969 skickade julskivor med julhälsningar till de olika fan-clubarna världen kring. B-sidan av denna CD-singel är om möjligt ännu mer unik. Här kan vi höra en ljudupptagning direkt från inspelningsstudion där bröderna assisterar RCA-studions inspelningstekniker vid Elvis Presley inspelning av Blue Christmas.

”Kjippa Kjippa Shake"
– december 2008.
Denna CD innehåller ett tidigare helt okänt material från Bröderna Dobermanns repertoar. Materialet är nyligen upptäckt och har bedömts vara genuina upptagningar av bröderna och deras största inspiratör Oskar i Kjippa. Deras samarbete med Oskar är välkänt sedan tidigare men det här är första gången vi får höra honom själv framföra flera av sina egna kompositioner. Ursprungligen var tanken att denna CD enbart skulle innehålla upptagningar där Oskar stod för sångframförandet - men trots den höga tekniska kvaliteten på dessa fyrtio år gamla inspelningar har det av andra skäl inte varit möjligt att använda fler än ett fåtal.

Inspelningarna är gjorde i England under en period som bröderna och Oskar tillbringade där i början av 1960-talet. Flera av kompositionerna kan kännas igen som numer klassiska hitlåtar med andra artister från denna tid, t.ex. ”Hippy Hippy Shake” med gruppen ”Swinging in the blue jeans”.

Materialet uppges ha hittats i Oskars "kvarlåtenskap" vilket väcker frågan om Oskar i Kjippa kanske inte längre är i livet. På denna fråga svarar bröderna att Oskar brukar plötsligt försvinna för att vara borta under långa perioder för att sedan lika plötsligt dyka upp igen."Han kansche baar ä på driiting" svarade Göran Dobermann när han fick frågan om Oskars frånvaro.

Bland låtarna i detta material kan, förutom titellåten, särskilt nämnas låtarna "Fensbol" och "Få mäj int i taalinga". Låtar som många tidigare ansett härstamma från gamla amerikanska blueslegender. Återigen har det visat sig att dessa, som så många andra klassiker, har sitt ursprung i de djupa skogarna i norra Värmland.

 

 

”Rock Legends – Bröderna Dobermann Vol 1– 23”
Detta är den första mer voluminösa utgivningen av brödernas inspelningar. Volymerna 1-10 omspänner tidsperioden 1955-1966 vilken var en period då bröderna var särskilt produktiva. Här finns allt från rock till pop, blues och jazz. På volymerna 11-23 finns tidigare outgivet material komponerat av bröderna som inte fått plats då de producerat andra artister. Här finns många pärlor som lika gärna kunnat ha hamnat bland världskända artisters utgivningar.

 

”The Classic Rythm and Blues Collection Vol 1-10”
Denna utgivning består av i första hand material som inte blev utgivna i samband med de stora blueslegendernas produktioner. Det är svårt att förstå varför dessa låtar valdes bort. När vi i föreningen lyssnat igenom materialet kan vi tycka att mycket är av lika klassiskt snitt som det som givits ut av t.ex Robert Johnsons eller Eric Claptons.

”Jul på môssen - Blue Christmas"
– julen 2009.
En nyutgivning av julsingeln som upptäcktes 2005.