FÖRENINGEN LÄGGS NER - 2011-05-23
OBS - hemsidan uppdateras ej längre

 

Båda bröderna har konstaterats vara spårlöst försvunna efter en fest tillsammans med Oskar i Kjippa i Getmôssen under påsken 2011. De efterlämnade ett brev där de skriver att de nu definitivt drar sig tillbaka från offentligheten. Föreningen har inga uppgifter om var de befinner sig.

I nuläget har styrelsen fattat det enda rimliga beslutet att lägga ner föreningen.

Denna hemsida kommer, enligt brödernas önskemål,inte att uppdateras men lämnas i befintligt skick för att möjliggöra datainsamling om bröderna för den musikhistoriska forskningen.

******************************************************

Bröderna Göran och Gördis Dobermanns betydelse för uppkomsten och utveckling av den nutida populärmusiken är i det närmaste omätbar. Trots detta är de i stort sett okända för den stora allmänheten. Många världsartister har tidigt i sina karriärer kommit i kontakt med bröderna och dragit nytta av deras erfarenhet, kunskaper och förmåga att inspirera. Bröderna har dock valt att hålla sig i bakgrunden när de stora stjärnorna har solat sig i glansen av framgångarna. Mest kända är de för sitt komponerande – men då under pseudonymer som Lieber/Stoller, Womack and Womack och Stock, Aitken and Dobermann.

Brödernas influenser kan skönjas i alla populärmusikens genrer men det är framför allt rock, blues och popmusik som alltid legat deras hjärta närmast. Det är också här som de i decennier tydligast har lämnat sina fingeravtryck.
De har alltid varit kända för sina spektakulära scenshower och har genom åren introducerat nya tekniker för ljud- och ljussättning vid musikkonserter och andra arrangemang inom scenkonsten.

De har också haft stor betydelse för utvecklingen av nya instrument och speltekniker och varit banbrytande inom utvecklingen av ljudinspelningstekniken – alltifrån deras tidiga fonografinspelningarna till nutidens digitala teknik.
Bröderna härstammar från Getmôssen – en liten gård i nordvästra Värmland i Östmarks socken. Gården ligger alldeles invid gränsen till vårt grannland i väst och deras första framträdanden skedde vid logdanser på både norska och svenska sidan. Bröderna har sedan dessa tidiga ungdomsår tillbringat långa perioder i USA och England samt genomfört ett flertal världsturnéer vanligtvis under namnet ”Mostly Goats”.

Deras främsta inspirationskälla har varit Oskar i Kjippa – en smått excentrisk musikant från deras egna hemtrakter. Oskar i Kjippa var känd för att kunna spela melodier på ett brännvinskrus samtidigt som han drack ur det och improviserade både texter och melodier i ibland flera timmar långa framföranden. Han kallade själv detta för ”dyngtaaling te musik”.

De tidigaste inspelningarna med bröderna som finns bevarade är fonografrullar där de tidigt experimenterar med stereo och quadrofoni. Vi i Föreningen Bröderna Dobermanns vänner har hittat och återställt ett antal fonografrullar med åtföljande instruktioner för hur dessa skall placeras ut i lokalen för att uppnå stereo- och quadrofonieffekter.
En gedigen produktion av fonografrullar, stenkakor och vinylskivor finns bevarad. Numer finns även delar av produktionen tillgänglig i det digitala formatet på CD och DVD.