På En Månda(G Dobermann/ G Dobermann)

På en mån[D]da svor jä å vaar[A] nôkter
Å på tisdann att jä aldrig mer skull slô[D]ss
Men på o[D]nsdann da kom jä hem på krôk[A]ker
Å på tôrsdann da vakna jo i Leta[D]fôrs

Jä ä se jä[D]v[G]la [D]dûm, se [D]jäv[G]la dû[A]m
se jä[D]vl[A]a [D]dûm, å dä bl[A]ir da ittna bätter ju äller en bl[D]ir

Jä ä slug, slug sôm en säck joâppel
Å jä skäms, skäms som en smygfesen hunn
Jä kan int ens hall mäj sjôlv i kôppel
Å jä skäms, men baar e litta stönn

Jä ä se jävla dûm, se jävla dûm
se jävla dûm, å dä blir da ittna bätter ju äller en blir

Solo

På en freda bytt jä kärrnga mot en skoter
Å på lördann va jä ut mä söster a Sven
Sen på sönda va jä i körka å fekk mä jen boter
Se på måndan va dä baar å starrt ôm igen

Jä ä så jävla dûm, se jävla düm
se jävla dûm, å dä blir da ittna bätter ju äller en blir

Jä ä så jävla dûm, se jävla düm
se jävla dûm, å dä blir da ittna bätter ju äller en blir