Jä Står Stött (G Dobermann/
G Dobermann)

[D]Jä ha hört att när fôlk super te [Bm]De tuller i kôll å slôr säj på kne
[G] De ska slôss å blir elak å le[A7] Å vakner på môran mä mössa på sne

Men jä står [D]stött stött, ätter första supen [Bm]stött stött
Ätter anner supen [G]stött stött, när trej går gennôm strupen [A7]stött stött

Ja jä står stött stött, jämt ha myck jä drecker stött stött
När dôm anner hecker stött stött, ja jä kan dreck i flera vecker stött

Ja jä står stött stött Ja jä står stött
Ja jä står stött stött Jä står dryp still
Ja jä står stött stött Ja jä står stött
Ja jä står stött Se stött jä vill
2x


Ja jä står stött stött
Ja jä står stött stött Ne får aldri se mej tull i kôll
Ja jä står stött stött Ne får alldri se mäj tull i kôll
Ja jä står stött

Nu ska ja taal ôm fôr däj hôss dä va da jä å bror min va iväg på kalaseering en gang
Ve rest ner te Rônnsjön för där haddve husvagnen ôppställd jämt innte sjölann
Ve hadd fell mä ôss en 30 40 liter hembränt tänker jä, jämt nygjort
Å sôm reserv se tog vi mä ôss ett par tre donker mä mäsk

Redan först kvälln se kom Oskar i Kjippa förbi å dä dröjd ju int inna han va i kalaseeringa å
Men ätter ett par tre dager se va ve tvûngen å kör hônôm te sjukstöga,
han tôld nog int mäsken än hanna dä va fôr nô
Han vart sittnes å baar stiir rakt ut i tomma
men jä å bror min ve fortsätt å klalaseer å på tisdamôran då va dä jämt slut i allt
da va ve ju tvûngen iväg å hämt mer,
å när bror min va iväg.........