Jaktmarker å Sprattelvatten (G Dobermann/
G Dobermann)

[A]Dô, dô, Sjong da,

[A] När ve skull bränn tur mäsken da kom länsmann hit
Han sa det känns på lukta att ne bränner sprit
Men bror min han ä int se dôm
Han svor ä sa dä vet vi itnna ôm

Å jä g[D]an gan en liter tå dä bäst ve [A]kört
Jaa, jä [E7]gan gan gan å [D7]sen se hadd han ittna [A]hört

När ve had jag en dag ja da va skovaktern här
Han sa dä ä baar bolag som får jag här
Men bror min han feck en ny idé
Kom mä ut i boa se skaru se

Å jä gan gan ett rådjur å en halven älg
Jaa, jä gan gan gan en kyttbeet sen tog han hälj

Solo

Vi la ut kräftburer bådd i Nôrg å Sverg
Å på tillsynigsman varrt dä ett jävla härj
Å för en gång skull se vart bror min tôsst
Han förstog nog att nu sitter ve löst

Se jä gan gan kräfter ett par tre tjôg
Jaa, jä gan gan gan nokk för å int kom ihôg

När ve hadd kalaseer hela vecka lang
Ja da kom prästen hit å han va nôlitt vrang
Ne får int höll på tôkken här
Men ve kommer int te Sankte Per

Se jä gan gan en riktti redi feten smäll
Jaa, jä gan gan gan en riktti redi feten smäll