Getmôssen i Östmark (G Dobermann/G Dobermann)

[A]Jä ha [G]sett mäj ômkring i [D]vaala
Se jä vet hanna jä vill ha
Jä ha bott ett tag i Nôrg
Å jä ha vôr i Filipsta
Getmôssen i Östmark, dä ä där sôm jä ä född
Getmôssen i Östmark, å där ska aska mi bli strödd

Jä ha träff se mykke jänter
Men int se mang som dä va nô mä
Jämfört mä jäntan hem i Östmark
Se ligger resten langt i lä
Getmôssen i Östmark, dä ä där sôm jä ä född
Getmôssen i Östmark, å där ska aska mi bli strödd

(multilingualt mellanspel)

Ja ha eet å dröck så mycki könstitt
Fransk viner å kammenbär
Näj gi mäj rötost å en donk mä hembränt
Ja dä ä föa för en riktti kär

Getmôssen i Östmark, dä ä där sôm jä ä född
Getmôssen i Östmark, å där ska aska mi bli strödd

Jä ha spelt mä Ozzy Osbourne
Å vôr mä Bert Karlsson på ätterfest
Men dä ä i Östmarksparken,
som bättebeetan låter bäst

Getmôssen i Östmark, dä ä där sôm jä ä född
Getmôssen i Östmark, å där ska aska mi bli strödd