Föreningen Bröderna Dobermanns vänner

Vår förening bildades 2001 men är sedan 2011-05-23 nedlagd. Vi har under 10 års tid arbetat med att samla in så mycket material som möjligt om brödernas liv och musikaliska aktiviteter. Materialet är tämligen omfattande och mycket tid har åtgått till arkivering och katalogisering av fonografrullar, stenkakor, LP-skivor, EP-skivor och singlar, olika typer av ljudband kassetter m.m. Även bildmaterial, tidningsartiklar, böcker m.m. är omfattande och har även lagrats elektroniskt.

Denna hemsida presenterar historiken kring Bröderna Dobermann. Sedan 2011-05-23 uppdateras inte sidan längre.