En rektti kär (G Dobermann/G Dobermann)

[G][C][G][G]

Hej på er jänter, jä tänkt ja skull sjong en beet för er

Jä kan gå milvis naken genôm arddersly
Jä har en hoggôrmsslips sôm ä speller ny
Jä har en penningpong som ä tong sôm bly
Å ja kan dreck en liter brännvin utta å spy
Ja har en sprak ny skoter mä dôbbelbann
Å en isbôrr mä nya skär
Se så säj dä te mäj, taal om för mej
Hakken ä en rektti kär

Hakken ä en rektti kär
Hakken ä en rektti kär
Hakken ä en rektti kär
Hakken ä en rektti kär
jada

Hakken ä en rektti kär
Hakken ä en rektti kär
Hakken ä en rektti kär
Hakken ä en rektti kär
jahahada

(Tjädersolo)

Hakken ä en rektti kär
Hakken ä en rektti kär
Hakken ä en rektti kär
Hakken ä en rektti kär

Jä klyver 20 meter ve på e litta stönn
Å ä bre övver ryggen som e vattentönn

Jä eter klaaken kaak å drecker råa ägg
Å tar te röjsåga när ja ska ans tur skägg

Å ja kan stykk en helen älj mä en kniv som ä slö
Å ja kan hogg mäj i foten utta å blö

Ja har fått krôpp ätter far min å hôvv ätter mor
Å har en lellebror som ä härtta så stor

Hakken ä en rektti kär
Hakken ä en rektti kär
Hakken ä en rektti kär
Hakken ä en rektti kär
jahahada

En rektti kär
En rektti kär
En rektti kär

En rektti kär
En rektti kär
En rektti kär

Driter i byxan å går å bär dä ä en rektti kär
Driter i byxan å går å bär dä ä en rektti kär

Hakken ä en rektti kär
Hakken ä en rektti kär
Hakken ä en rektti kär
Hakken ä en rektti kär
4x