Där äljaan kommer ifrå(G Dobermann/G Dobermann)

[D]Nol på skogen langt [G]nol på skogen, i [D]skogens mörkerst [A]vrå
[D]Nol på skogen langt [G]nol på skogen, där [D]äljan kommer i[A]frå

Där [D]vimmler dä, Där vimmler dä, Där [G] vimmler dä,
Där vimmler dä, Där [D]vimmler dä, Där vimmler dä tå[A] älj

Där [D]vimmler dä, Där vimmler dä, Där [G]vimmler dä,
Där vimmler dä, Där [D]vimmler dä, Där vimmler dä tå[A] älj

Nola skyggårn jämt nola skyggårn in i lag mä ardder å sälg
Nola skyggårn jämt nola skyggårn, Där vimmler dä tå älj

Där vimmler dä, Där vimmler dä, Där vimmler dä,
Där ivmmler dä, Där vimmler dä, Där vimmler dä åttå älj

Nol på skogen langt nol på skogen, där äljan bygger bo
Nol på skogen langt nol på skogen............

- Öpp öpp stôpp nu! Mener du att äljan bygger bo?
- Jaa, nol på skogen gär dôm dä i alla fall.
- Jaharu
- Jaa då ha ja sett sjôlv förrästen på vårn se drar dôm ihop ris i stora höger
å sen se lägger sig äljkoa mett i denna rishögen å ruver på ägga.
- Å ruver på ägga? - du mener att äljan lägger ägg?
- Jaa, nol på skogen gär dôm dä i alla fall
- Jaharu. Du jä tänker int du vet hôss en älj ser ut en gång
- Jo, som en ko utta horn fassten mä hår på....
- Men vet du hôss en älj låter da?
- Ja det klart jä vet hôss en älj låter. Jä ska taal ôm fördäj att det finns så myck älj hem
så när jag ska hämt posten på möraan så ä en tvungen å ha böscha mä säj å skjut säj fram te postlåda
- Skull dä va myck älj dä?
- Du när jag va ut imörs å pess möran. Så skull jä jäsp, å då sätt ja en ko mä två kalver i vrangstrupen
- Dä ä myck älj dä. Få hör hur en älj låter nurra........ Ja, men kan du sjong som en älj gär da?
(älgsång)