Dä går int å taal mä däj (G Dobermann/
G Dobermann)

När en ko[A]mmer litt hemi[E]frå kan det [A]bli svårt å för[E]stå
Jämt ha[H7]nna dôm anner säjer när sma[E7]alan börjer å gå
När dôm [A]taaler ett annet [E]språk, ja [A]då får en att ligg [E]iiii
För [E]å hall ackor[H7]deringa ig[E]ang, å int bli le å v[A]rang

J[D]ä säger[Bm] björk å [G]du säger [A7]bjärk, d[D]u säger [Bm]sark å [G]ja säger [A7]särk
B[D]jörk, bj[Bm]ärk, s[G]ark, s[A7]ärk, dä g[D]åår int å [E7]taal mä d[A7]äj

J[D]ä säger K[Bm]öpt å d[G]u säger k[A7]öfft, D[D]u säger k[Bm]löft å j[G]a säger k[A7]löppt
K[D]öpt, köf[Bm]ft, kl[G]öft, kl[A7]öppt, dä [D]gåår int å [E7]taal mä d[A7]äj

Ja säger Jo-âppel å du säger Joâppel, Ja säger Köttbuller å Du säger Kyttbuller
Köttbuller, Kyttbuller, men väänt litt nu, säger du verkligen Kyttbuller? - Jaa
- Jaha, säger du jä kommer ifrå Ystmark åda ättersom du säger Kyttbuller? -Naaee
- Haffôr säger du int därra?
- Jä kommer ifrå Meeetbäcken