Älgko mä kalv (G Dobermann/G Dobermann)

[[A]Min älghunn å din älghunn ränner baar på[E] jaalan
Min älghunn å din älghunn lôfter int ens i [A]faalan
Älgko, älgko, Älgko älgko mä [E]kalv
Jaggumäj e tjock å fina e
Jaggumäj e fina [A]e

Tett på hunn som ligger där, ligger där på backen
Ve skyggårn står e ko mä kalv å han löffter int ens på nacken
Älgko, älgko, Älgko älgko mä kalv
Jaggumäj e tjock å fina e
Jaggumäj e fina e

Hunn geck fram ett par tre steg, å sen kom han tebaka
Dä enda han drar väär utå ä fläskbeten å kaka
Älgko, älgko, Älgko älgko mä kalv
Jaggumäj e tjock å fina e
Jaggumäj e fina e

Älgko, älgko, Älgko älgko mä kalv
Jaggumäj e tjock å fina e
Jaggumäj e fina e

Taler öm Älgko, älgko, Älgko älgko mä kalv
Jaggumäj e tjock å fina e
Jaggumäj e fina e

Taler öm Älgko, älgko, Älgko älgko mä kalv
Jaggumäj e tjock å fina e
Jaggumäj e fina e

- Dätta va att en uttå bätterbetan dätta du
- Kan du int ta å blixter litt
(vissling)